ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (อังกฤษ: key performance indicator: KPI) คือ เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

ขั้นตอนในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน[แก้]

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้ชัดเจน ว่างานนี้กระทำเพื่ออะไร
  2. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน เป้าหมายควรระบุเป็นตัวเลข
  3. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้