ดุลการค้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดุลการค้า (อังกฤษ: Balance of Trade) คือการเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่าการนำเข้าสินค้ากับมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศ โดยทั่วไประยะเวลาที่ใช้เปรียบเทียบ คือ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี [1] ซึ่งถ้านำเข้ามากกว่าส่งออกแสดงว่าขาดดุลการค้า แต่ถ้าส่งออกมากกว่านำเข้าแสดงว่าเกินดุลการค้า และถ้าส่งออกและนำเข้าเท่ากันเรียกว่า สมดุลการค้า [2]

ชนิดของดุลการค้า[แก้]

  • เกินดุลการค้า (Surplus Balance of Trade) คือ มูลค่าส่งออกมากกว่ามูลค่านำเข้า ใช้แก้ปัญหาเงินฝืด
  • ขาดดุลการค้า (Deficit Balance of Trade) คือ มูลค่าการนำเข้าสินค้ามากกว่ามูลค่าการส่งออก ใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อ
  • ดุลการค้าสมดุล (Equilibrium Balance of Trade) คือ ภาวะที่ประเทศมีรายรับรวมเท่ากับรายจ่ายรวมจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

อ้างอิง[แก้]