ดำน้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การดำน้ำ (อังกฤษ: Underwater diving) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณ์เฉพาะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลัก หรืออาจเป็นภารกิจทางทหาร โดยการดำน้ำสามารถแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้ คือ

  1. การสวมหน้ากากดำน้ำ คาบท่อหายใจ (Snorkel) แล้วว่ายอยู่บนผิวน้ำ เรียกว่า การดำแบบ Snorkeling
  2. การสวมหน้ากากดำน้ำ แล้วกลั้นหายใจดำลงไปว่ายน้ำอยู่ใต้ทะเล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่า การดำแบบ Skin dive.
  3. การสวมหน้ากากดำน้ำ และใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ (SCUBA) เรียกว่า การดำแบบ SCUBA

นักดำน้ำ หรือ Diver ในความหมายของคนทั่วไปจึง หมายถึง ผู้ที่ดำน้ำโดยใช้เคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ำแบบสกูบ้า