ฐานนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฐานนิยม (อังกฤษ: Mode) เป็นมัชฌิมประเภทหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากข้อมูลที่มีการซ้ำกันมากที่สุด

ตัวอย่างฐานนิยม[แก้]

ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดของ 20 25 45 45 45 55 25 30 30 60 คือ 45 (ซ้ำกันสามค่า ซึ่งมากที่สุด) ค่าฐานนิยม = 45 ดังนั้น ฐานนิยมของอายุคนกลุ่มนี้คือ 45 ปี

อนึ่ง ในโปรแกรม SPSS ถ้ามีฐานนิยมหลายค่า โปรแกรมจะแสดงเฉพาะค่าแรกที่พบเท่านั้น และหากข้อมูลชุดใดไม่มีค่าซ้ำกันเลย ข้อมูลชุดนั้นก็ไม่พิจารณาค่าฐานนิยม