ซีอาเมซิชเชอวัคท์พาราเดอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เพาล์ ลิงเคอ นายแตรผู้ประพันธ์เพลง

ซีอาเมซิชเชอวัคท์พาราเดอ (เยอรมัน: Siamesische wachtparade) เป็นเพลงมาร์ชเยอรมัน บรรเลงโดยเพาล์ ลิงเคอ (Paul Lincke) ณ พระราชวังวิลเฮ็ลมส์เฮอเออ (Schloss Wilhelmshöhe) เมืองคัสเซิล จักรวรรดิเยอรมัน เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ค.ศ. 1908 และได้รับพระราชทานชื่อเพลงโดยจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 เพลงนี้มีท่วงทำนองบรรยายภาพการเดินแถวของทหาร โดยมีดนตรีบรรเลงนำไปข้างหน้า เมื่อขบวนเดินใกล้เข้ามาเพลงจะเริ่มดังขึ้น และเมื่อขบวนเดินลับไปเพลงจะค่อย ๆ เบาลง