ซับโดเมน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซับโดเมน (อังกฤษ: subdomain) เป็นลำดับของระบบการตั้งชื่อโดเมนที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น "mail.example.com" และ "blog.example.com" ซึ่งสองชื่อนั้นเป็นซับโดเมนของโดเมนชื่อ "example.com" โดยเป็นซับโดเมนของโดเมนระดับบนสุด "com" อีกต่อหนึ่ง

ในทางทฤษฎีนั้น ซับโดเมนสามารถมีได้สูงสุด 127 ระดับ โดยชื่อสามารถประกอบด้วย 63 ตัวอักษร (ซึ่งตัวอักษรทั้งหมดต้องไม่ยาวเกินกว่า 255 ตัวอักษร) แต่ในทางปฏิบัตินั้นทางผู้ให้บริการมักจะให้มีซับโดเมนสูงสุดน้อยกว่านั้น

อ้างอิง[แก้]