ชิฟต์เรจิสเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชิฟต์เรจิสเตอร์ 4 บิต PISO

ชิฟต์เรจิสเตอร์ (shift register) เป็นอุปกรณ์ทางลอจิกที่สร้างมาจากฟลิปฟลอปใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวการส่งข้อมูลเข้าเรจิสเตอร์ส่งได้ทีละบิต เรจิสเตอร์ที่เก็บข้อมูลสามารถเลื่อนข้อมูลได้เราเรียกว่า เรจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล หรือ ชิฟต์เรจิสเตอร์ ถ้านำฟลิปฟล็อปมาต่อเรียงกันจะทำให้ฟลิปฟล็อปเอาข้อมูลจาก input ไปยัง output ได้เมื่อมีสัญญาณการกระตุ้นจะเกิดการเลื่อนข้อมูลที่ละบิต ตัวเลื่อนข้อมูลจัดเป็นการนำฟลิปฟล็อปไปใช้งานได้ การเลื่อนข้อมูลจะมีลักษณะต่างกันดังนี้

  1. ชิฟต์เรจิสเตอร์เข้าขนานออกขนาน
  2. ชิฟต์เรจิสเตอร์เข้าขนานออกอนุกรม
  3. ชิฟต์เรจิสเตอร์เข้าอนุกรมออกขนาน
  4. ชิฟต์เรจิสเตอร์เข้าอนุกรมออกอนุกรม

วงจรนับแบบชิฟต์เรจิสเตอร์[แก้]

วงจรนับแบบจอห์นสัน
วงจรนี้นำอินเวิร์ต output ของฟลิปฟล็อปบิตสูงสุดป้อนกลับมายังขาข้อมูลเข้าของฟลิปฟล็อปตัวแรก และเราสามารถที่จะหารูปแบบของการนับได้จากสูตร 2n โดยที่ n ในที่นี้เป็นจำนวนบิต
วงจรนับแบบวงแหวน
วงจรนี้จะต่อ output ของฟลิปฟล็อปที่บิตตัวสุดท้ายกับขา input ของฟลิปฟล็อปที่บิตตัวแรก ซึ้งจะทำให้เกิดรูปแบบการนับเลื่อนกลับเป็นวงกลมถ้าหากมีสัญญาณเข้ามา

อ้างอิง[แก้]