ชั้นใต้เยื่อเมือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชั้นใต้เยื่อเมือก
(submucosa)
Ens th.png
ชั้นต่างๆ:
ชั้นเยื่อเลื่อม (serosa)
ชั้นกล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle)
ข่ายประสาทเออร์บัค (Auerbach's หรือ Myenteric plexus)
ชั้นกล้ามเนื้อรอบวง (circular muscle)
ข่ายประสาทไมสส์เนอร์ (submucosal plexus)
ชั้นใต้เยื่อเมือก (submucosal)
ชั้นเยื่อเมือก (mucosal)
Gray1033.png
ภาพตัดขวางของหลอดอาหาร กำลังขยายปานกลาง
a. เนื้อเยื่อเส้นใยปกคลุม (Fibrous covering)
b. ชั้นกล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscular coat)
c. ชั้นกล้ามเนื้อแนวขวาง (Transverse muscular fibers)
d. ชั้นใต้เยื่อเมือก (Submucous หรือ areolar layer)
e. มัสคิวลาริส มิวโคซา (mucolaris mucosa)
f. ชั้นเยื่อเมือก (mucous membrane) และหลอดเลือดและส่วนของปุ่มน้ำเหลือง (lymphoid nodule)
g. เนื้อเยื่อบุผิวชนิดสตราทิฟายด์ (Stratified epithelial lining)
h. ต่อมเมือก (Mucous gland)
i. ท่อต่อม (Gland duct)
m’. ใยกล้ามเนื้อลายตัดขวาง
ตัวระบุ
TA98A05.3.01.028
A05.4.01.014
A05.5.01.026
A05.6.01.008
A05.7.01.005
A06.4.02.028
A08.3.01.022
TA22857, 2891, 2913, 2939, 2967, 3221, 3234, 3419
FMA85391
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ในทางเดินอาหาร ชั้นใต้เยื่อเมือก (อังกฤษ: Submucosa) เป็นชั้นของชั้นเนื้อเยื่อประสานแบบ dense connective tissue ซึ่งค้ำจุนชั้นเยื่อเมือก รวมทั้งเชื่อมชั้นเยื่อเมือกและกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ข้างใต้ (เส้นใยกล้ามเนื้อรอบวงอยู่ภายในกล้ามเนื้อตามยาว)

องค์ประกอบ[แก้]

หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง, และเส้นประสาท (ทั้งหมดเลี้ยงชั้นเยื่อเมือก) จะวิ่งผ่านชั้นนี้

ข่ายประสาทพาราซิมพาเทติกอยู่กระจายทั่วไปรอบๆ รวมเป็นข่ายประสาทไมสส์เนอร์หรือข่ายประสาทใต้เยื่อเมือก (submucosal plexus หรือ Meissner's plexus) ที่ซึ่งเส้นประสาทก่อนไซแนปส์ (preganglionic parasympathetic neurons) มาเชื่อมต่อ (ไซแนปส์) กับเส้นประสาทหลังไซแนปส์ (postganglionic nerve fibers) ซึ่งเลี้ยงมัสคิวลาริส มิวโคซา (muscularis mucosae)

ภาพอื่นๆ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]