จ๊ะเอ๋

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Two children playing peekaboo (1895 painting by Georgios Jakobides).

จ๊ะเอ๋เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของทารกหรือเด็กเล็ก ผู้เล่นฝ่ายหนึ่งจะปิดหรือซ่อนใบหน้าไว้ แล้วโผล่หน้าออกมาให้เห็นพร้อมร้องว่า "จ๊ะเอ๋!" (ภาษาอังกฤษอาจร้องว่า Peekaboo!) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของการเล่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม

นักจิตวิทยาพัฒนากรเชื่อว่าการเล่นจ๊ะเอ๋ได้นี้เป็นการแสดงถึงพัฒนาการของทารกที่สามารถเข้าใจเรื่องการคงอยู่ของวัตถุ (object permanence) ได้ ซึ่งความเข้าใจแนวคิดนี้เป็นหลักหมุดสำคัญอย่างหนึ่งของพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของทารก ในช่วงแรก ทารกยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าแม้วัตถุจะไม่ได้ปรากฎให้เห็นแต่ก็ยังคงอยู่