จีโอเจซัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จีโอเจซัน (อังกฤษ: GeoJSON[1]) เป็นฟอร์แมตระบบมาตรฐานเปิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแสดงคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์อย่างง่ายพร้อมกับข้อมูลเชิงพื้นที่

คุณสมบัติทางภูมิศาสตร์ในจีโอเจซันมี 3 รูปแบบคือ จุด (ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่) เส้น (ถนนและเส้นชายแดน) และรูปปิด (พื้นที่จังหวัด, ประเทศ) นอกจากนี้จีโอเจซันไม่จำเป็นต้องนำไปใช้แทนลักษณะทางกายภาพของโลกเท่านั้น เพราะแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับเส้นทางและการนำทางก็ใช้จีโอเจซันในการรายงานบริการ[2]

จีโอเจซันต่างจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่น ๆ ตรงที่มันมีลักษณะเป็นโค้ดหรือตัวอักษร อีกทั้งยังไม่ได้มีการกำกับดูแลจากองค์การมาตราฐานที่เป็นทางการ แต่ดูแลโดยกลุ่มผู้พัฒนาอินเทอร์เน็ต[3]

ตัวอย่าง[แก้]

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "name": "กรุงเทพมหานคร"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     100.4940676689148,
     13.752745506893154
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "name": "จังหวัดสมุทรปราการ"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     100.5969786643982,
     13.600353098084849
    ]
   }
  }
 ]
}

เรขาคณิต[แก้]

เรขาคณิตพื้นฐาน
ชนิด ตัวอย่าง
จุด
{
  "type": "Point", 
  "coordinates": [30.0, 10.0]
}
เส้น
{
  "type": "LineString", 
  "coordinates": [
    [30.0, 10.0], [10.0, 30.0], [40.0, 40.0]
  ]
}
รูปปิด
{
  "type": "Polygon", 
  "coordinates": [
    [[30.0, 10.0], [40.0, 40.0], [20.0, 40.0], [10.0, 20.0], [30.0, 10.0]]
  ]
}
{
  "type": "Polygon", 
  "coordinates": [
    [[35.0, 10.0], [45.0, 45.0], [15.0, 40.0], [10.0, 20.0], [35.0, 10.0]], 
    [[20.0, 30.0], [35.0, 35.0], [30.0, 20.0], [20.0, 30.0]]
  ]
}
เรขาคณิตที่มีมากกว่าสอง
ชนิด ตัวอย่าง
หลายจุด
{
  "type": "MultiPoint", 
  "coordinates": [
    [10.0, 40.0], [40.0, 30.0], [20.0, 20.0], [30.0, 10.0]
  ]
}
หลายเส้น
{
  "type": "MultiLineString", 
  "coordinates": [
    [[10.0, 10.0], [20.0, 20.0], [10.0, 40.0]], 
    [[40.0, 40.0], [30.0, 30.0], [40.0, 20.0], [30.0, 10.0]]
  ]
}
หลายรูปปิด
{
  "type": "MultiPolygon", 
  "coordinates": [
    [
      [[30.0, 20.0], [45.0, 40.0], [10.0, 40.0], [30.0, 20.0]]
    ], 
    [
      [[15.0, 5.0], [40.0, 10.0], [10.0, 20.0], [5.0, 10.0], [15.0, 5.0]]
    ]
  ]
}
{
  "type": "MultiPolygon", 
  "coordinates": [
    [
      [[40.0, 40.0], [20.0, 45.0], [45.0, 30.0], [40.0, 40.0]]
    ], 
    [
      [[20.0, 35.0], [10.0, 30.0], [10.0, 10.0], [30.0, 5.0], [45.0, 20.0], [20.0, 35.0]], 
      [[30.0, 20.0], [20.0, 15.0], [20.0, 25.0], [30.0, 20.0]]
    ]
  ]
}
เรขาคณิตหลายรูปแบบ
{
  "type": "GeometryCollection",
  "geometries": [
    {
      "type": "Point",
      "coordinates": [40.0, 10.0]
    },
    {
      "type": "LineString",
      "coordinates": [
        [10.0, 10.0], [20.0, 20.0], [10.0, 40.0]
      ]
    },
    {
      "type": "Polygon",
      "coordinates": [
        [[40.0, 40.0], [20.0, 45.0], [45.0, 30.0], [40.0, 40.0]]
      ]
    }
  ]
}


อ้างอิง[แก้]

 1. Butler, Howard; Daly, Martin; Doyle, Allan; Gillies, Sean; Hagen, Stefan; Schaub, Tim (August 2016). RFC 7946. IETF. doi:10.17487/RFC7946.
 2. "Providing Directions". developer.apple.com.
 3. "GeoJSON Info Page". lists.geojson.org.