จาวาบีนส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จาวาบีนส์ (JavaBeans) เป็นคลาสที่เขียนขึ้นด้วยภาษาจาวาอย่างสอดคล้องกับสัญนิยมเฉพาะอย่าง ใช้สำหรับห่อหุ้มอ็อบเจกต์จำนวนมากให้อยู่ในอ็อบเจกต์เดียว (Bean) ซึ่งสามารถส่งเวียนไปรอบๆได้ดีกว่าอ็อบเจกต์เดี่ยวๆ

สัญนิยมของจาวาบีน[แก้]

Object class ที่จะทำหน้าที่เป็นคลาสจาวาบีนนั้น ต้องเป็นไปตามสัญนิยมเกี่ยวกับการตั้งชื่อเมท็อด การสร้างเมท็อด และพฤติกรรมของเมท็อด สัญนิยมเหล่านี้ทำให้ Object class มีเครื่องมือที่สามารถใช้งาน แทนที่ และติดต่อจาวาบีนได้

สัญนิยมที่จำเป็นได้แก่ :

 • คลาสของต้องมีตัวสร้างที่เป็น Public และ No-argument ซึ่งทำให้สามารถสร้างกรณีตัวอย่างโดยตรวจแก้และกระตุ้นกรอบงานได้โดยง่าย
 • คลาสควรมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เมท็อด Get Set และอื่นๆได้ตามสัญนิยมการตั้งชื่อมาตรฐาน ซึ่งทำให้ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะของ Bean ตามกรอบงานได้โดยอัตโนมัติ
 • คลาสควรจะทำให้เป็นอนุกรมได้ ซึ่งทำให้โปรแกรมและกรอบงานสามารถบันทึก เก็บ และฟื้นฟูสถานะของ Bean ใน VM และรูปแบบที่เป็นอิสระจากแพลตฟอร์มได้อย่างน่าเชื่อถือ
 • คลาสไม่ควรมีเมท็อด Event-handling ที่จำเป็นใดๆ

ตัวอย่างของจาวาบีนส์[แก้]

// PersonBean.java

public class PersonBean implements java.io.Serializable {
  
  private String name;
  private boolean deceased;

  // No-arg constructor (takes no arguments).
  public PersonBean() {
  }

  public String getName() {
    return this.name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  // Different semantics for a boolean field (is vs. get)
  public boolean isDeceased() {
    return this.deceased;
  }
  public void setDeceased(boolean deceased) {
    this.deceased = deceased;
  }
}
// TestPersonBean.java

public class TestPersonBean {
  public static void main(String[] args) {

    PersonBean person = new PersonBean();
    person.setName("Bob");
    person.setDeceased(false);

    // Output: "Bob [alive]"
    System.out.print(person.getName());
    System.out.println(person.isDeceased() ? " [deceased]" : " [alive]");
  }
}

อ้างอิง[แก้]