จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน หรือรู้จักกันในชื่อ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (The Quality of Life of a South East Asian : A Chronical of Hope from Womb to Tomb ต่อมารู้จักกันในชื่อ From Womb to Tomb) เป็นบทความ 2 หน้า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในชีวิตของผู้เขียน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงเสียชีวิต[1] แต่งขึ้นโดย อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ 4 วัน และเผยแพร่เป็นภาษาไทยในวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับตุลาคม 2516[2]

ในเนื้อหาของบทความโดยหลักเป็นข้อเรียกร้อง รัฐสวัสดิการ มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับหลักประกันสังคมและคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่คนคนหนึ่งพึงมี รวมไปถึงเรื่องทั่วไปในสังคมซึ่งยังคงใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน ผู้แต่งใช้คำศัพท์ที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นหนึ่งในบทความที่มีการคัดลอกและถ่ายทอดมากที่สุดบทความหนึ่งในสังคมไทย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]