จังหวัดเชฟา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดเชฟา

จังหวัดเชฟาเป็นจังหวัดหนึ่งของสาธารณรัฐวานูอาตู ประกอบไปด้วยเกาะเอปี หมู่เกาะของเอฟาเต และหมู่เกาะเชฟเฟิร์ด ชื่อนี้ได้มาจากการผสมคำของคำว่าเชฟเฟิร์ดและเอฟาเต จังหวัดนี้มีประชากรทั้งสิ้น 42,280 คน และมีพื้นที่ 1,445 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงพอร์ตวิลา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุดและมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ มากที่สุดของประเทศ