จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ หมายถึงหลักศีลธรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ