งานชุมนุมลูกเสือโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20

งานชุมนุมลูกเสือโลก (อังกฤษ: World Scout Jamboree) เป็นงานชุมนุมลูกเสือที่จัดโดยองค์การลูกเสือโลก ที่เป็นการชุมนุมของลูกเสือจากทั่วโลกอายุตั้งแต่ 14 ถึง 17 ปี งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกจัดขึ้นโดยองค์กรลูกเสือในลอนดอน ในปี ค.ศ. 1920 งานจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี (ยกเว้นในปีสงคราม) โดยในยุคหลัง ๆ จัดขึ้นโดยองค์การลูกเสือโลก ที่เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมไปทั่วโลก งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ในปี ค.ศ. 2006 จัดขึ้นที่ไฮแลนด์สพาร์ก เอสเซ็กซ์ สหราชอาณาจักร และเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ ครบ 100 ปี การลูกเสือโลก