งานชุมนุมลูกเสือโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20

งานชุมนุมลูกเสือโลก (อังกฤษ: World Scout Jamboree) เป็นงานชุมนุมลูกเสือที่จัดโดยองค์การลูกเสือโลก ที่เป็นการชุมนุมของลูกเสือจากทั่วโลกอายุตั้งแต่ 14 ถึง 17 ปี งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกจัดขึ้นโดยองค์กรลูกเสือในลอนดอน ในปี ค.ศ. 1920 งานจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี (ยกเว้นในปีสงคราม) โดยในยุคหลัง ๆ จัดขึ้นโดยองค์การลูกเสือโลก ที่เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมไปทั่วโลก งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ในปี ค.ศ. 2002 - 2003 จัดขึ้นที่ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

งานชุมนุมลุกเสือโลก ครั้งที่ 20  ณ หาดยาว จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หลักการและความเป็นมา

งานชุมนุมลูกเสือโลกได้จัดมาแล้ว 19 ครั้ง ก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 20 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2463 (ศ.ศ.1920) และครั้งที่ 19 จัดขึ้นที่เมืองปีการ์ควิน กรุงซานดิเอโก ประเทศชิลี

ส่วนประเทศไทยได้รับการทาบทามอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักงานลูกเสือโลกว่า ประเทศไทยสนใจจะเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ในปี 2546 (20th  World Scout Jamboree 2003) ต่อจากประเทศชิลีหรือไม่

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้เห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุด ของลูกเสือเช่นนี้ได้ ดังเช่นที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 33 (33th World Scout Conference ) เมื่อปี 2536 มาแล้ว ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค จึงได้จัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยจำนวนหนึ่งไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 18 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อไปเริ่มประชาสัมพันธ์แสดงตัวว่าประเทศไทยขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20

         หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ได้ จากนั้นคณะผู้แทนลูกเสือไทยจำนวน 62 คน ก็เดินทางไปประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 34 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเดือนกรกฎาคม 2539 เพื่อไป Bidding เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 และที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 34 ก็มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20

งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 จึงได้เกิดขึ้นที่พื้นที่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บริเวณหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2545-7 มกราคม 2546 โดยมีคำขวัญของงานชุมนุมว่า “Share Our World, Share Our Cultures” หรือ ภาคภาษาไทยว่า “ร่วมโลกเดียวกันสร้างสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม” โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั่วโลก เข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 30,000 คน


ความสำคัญ

1. ภาพกิจกรรมภายในค่ายชุมนุมฯ

         1. หมู่บ้านโลกาภิวัตน์ Global Development Village (GDV) เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตลอดวันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบัน มี 4 แนวคิด คือ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน

         2. จัตุรัสวัฒนธรรม Crossroads of Culture (COC) เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามทางวัฒนธรรม เป็นสถานที่ที่เพื่อนลูกเสือทุกภูมิภาคจากทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

         3. เมืองวิทยาศาสตร์ City of Science (COS) เป็นเสมือนห้องทดลองสำหรับเยาวชนได้มาใช้เวลาอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการค้นพบและการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ใช้เวลา ครึ่งวัน

         4. กิจกรรมทางน้ำ Face the waves ลูกเสือสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำบริเวณด้านหาดยาว ซึ่งมีความยาวตามแนวชายหาด 1.6 ก.ม. โดยใช้เวลา ครึ่งวัน ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่อแพ  ล่องแพ  ดำน้ำ Snorkeling  แล่นเรือ  พายเรือ  วินด์เซิร์ฟ Festival Boats และกีฬาชายหาด

         5. ทักษะลูกเสือ Tournaments ใช้เวลาครึ่งวันในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งท้าทายความกล้าหาญทักษะความสามารถของลูกเสือในการเอาตัวรอดการทำงานเป็นหมู่คณะ มีอยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วยหุบผามหาภัย กิจกรรมกลางแจ้ง เกมส์มหาสนุก และทดสอบกำลังใจ ซึ่งแต่ละประเภทยังมีสถานีปฏิบัติกิจกรรมย่อยอีกต่างหาก

2. ภาพกิจกรรมนอกค่ายงานชุมนุมฯ

         1. มรดกของเรา  Our Heritage ประกอบด้วย มรดกการเกษตร มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางอุตสาหกรรม มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกการลูกเสือ ลูกเสือแต่ละหมู่สามารถเลือกชมและปฏิบัติได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

         2. พัฒนาชุมชน Community Action Day เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีในงานชุมนุมลูกเสือทั่วไปเพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม  เช่น การทาสีโรงเรียน สร้างสนามเด็กเล่น สร้างที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน

         3. เดินทางไกล Exploring Nature ใช้เวลาตลอดวัน ลูกเสือจะได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยการเดินเท้าไปตามเส้นทางที่กำหนด พร้อมทั้งใช้ทักษะในการดูแผนที่ และใช้เข็มทิศ

         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยามว่างให้ผู้ร่วมงานชุมนุมได้ปฏิบัติในช่วงพักจากกิจกรรมหลัก ทั้งภายในและภายนอกค่ายชุมนุมแล้ว

คุณค่าหรือคุณประโยชน์

         1. งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ผลงานในภาพรวมเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้งชาติ และลูกเสือจากทั่วโลก ต่างมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เป็นเพราะมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี

ผู้ประสานงานให้ความร่วมมือ ตั้งใจมีความสามัคคี พยายามแก้ปัญหาและมีความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ

         2. งานชุมนุมลูกเสือ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเยาวชนลูกเสือให้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกผิวพรรณ เชื้อชาติและศาสนา

         3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   อัคราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่ 20 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าลูกเสือทั่วโลก


งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ค.ศ. 2007 จัดขึ้นที่ไฮแลนด์สพาร์ก เอสเซ็กซ์ สหราชอาณาจักร และเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ ครบ 100 ปี การลูกเสือโลก