ค่าคงตัวของแก๊ส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ค่าของ R
[1]
หน่วย
(V P T−1 n−1)
8.3144621(75)[2] JK−1mol−1
1.985 8775 (34) cal K−1 mol−1
8.314 472 (15) ×107 erg K−1 mol−1
8.314 472 (15) m3Pa K−1 mol−1
8.314 472 (15) cm3MPa K−1 mol−1
8.314 472×10−5 m3bar K−1 mol−1
8.205 746×10−5 m3atm K−1 mol−1
8.314 472×10−2 L bar K−1 mol−1
0.082 057 46 (14) L atm K−1 mol−1
62.363 67 (11) L mmHg K−1 mol−1
62.363 67 (11) L Torr K−1 mol−1
6.132 440 (10) ft-lb K−1g-mol−1
1545.349 (3) ft-lb R−1lb-mol−1
10.731 59 (2) ft3psi R−1 lb-mol−1
0.730 2413 (12) ft3 atm R−1 lb-mol−1
998.9701 (17) ft3 mmHg K−1 lb-mol−1
1.986 Btu lb-mol−1 R−1

ค่าคงตัวของแก๊ส เป็นค่าที่ใช้ในสมการสถานะของแก๊สอุดมคติ ซึ่งสามารถหาได้จาก

เมื่อ p คือความดันของแก๊สอุดมคติ T คืออุณหภูมิ คือปริมาตรต่อโมลของแก๊ส

ซึ่งค่าของ R จะได้เป็น

R = 8.314472[15] J · K-1 · mol-1

ส่วนค่าคงตัวของโบลซ์แมนน์ kB สามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างค่าคงตัวของแก๊สกับเลขอะโวกาโดร ซึ่งมีค่าประมาณ 6.022 × 1023 อนุภาค ต่อโมล mole

ซึ่งอาจเขียนสมการสถานะของแก๊สอุดมคติได้เป็น

เมื่อ N = nNA ซึ่งเป็นจำนวนโมเลกุลของแก๊สทั้งหมด

อ้างอิง[แก้]

  1. Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2008). "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006" (PDF). Rev. Mod. Phys. 80: 633–730. doi:10.1103/RevModPhys.80.633.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) Direct link to value.
  2. 2010 CODATA recommended value of R