คิวบิกเซอร์โคเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เพชรคิวบิกเซอร์โคเนียรูปวงกลมที่เจียระไนอย่างดี

คิวบิกเซอร์โคเนีย (อังกฤษ: cubic zirconia, CZ) คนไทยบ้างเรียก เพชรสวิส เพชรเบลเยียม เพชรรัสเซีย เป็นรูปผลึกทรงลูกบาษก์ของเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ (ZrO2) เป็นวัสดุสังเคราะห์ แข็ง ดูด้วยตาไร้ตำหนิและปกติไร้สี แต่อาจถูกทำให้มีสีต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ระวังสับสนกับเซอร์คอน ซึ่งเป็นเซอร์โคเนียมซิลิเกต (ZrSiO4) ที่บางทีเรียกผิดเป็น "คิวบิกเซอร์โคเนียม"

เนื่องจากมีราคาถูก คงทนและดูด้วยตาแล้วคล้ายกับเพชรมาก คิวบิกเซอร์โคเนียสังเคราะห์จึงยังเป็นคู่แข่งสำคัญทางอัญมณีวิทยาและเศรษฐฏิจของเพชรนับแต่เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2519 คู่แข่งอัญมณีสังเคราะห์หลัก คือ มอยซอนไนต์ (moissanite) สังเคราะห์ที่เพิ่งพัฒนาไม่นานนี้