คำสั่งปฏิเสธการกู้ชีพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

‘’’คำสั่งปฏิเสธการกู้ชีพ’’’ ("do not resuscitate", DNR, NR=ในไทยมักใช้ NR) เป็นสัญญาทางกฎหมายที่ผู้ป่วยหรือผู้มีอำนาจแทนผู้ป่วยได้ทำไว้กับโรงพยาบาลหรือผู้ให้การรักษาว่าไม่ต้องการให้เริ่มการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพหรือการกู้ชีพขั้นสูงในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น