คำย่อแบบเรียกซ้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คำย่อแบบกล่าวซ้ำ)

คำย่อแบบเรียกซ้ำ (recursive acronym) เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่กล่าวซ้ำชื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่ง คำย่อเหล่านี้ส่วนมาก จะแสดงถึงความหมายอื่นที่เน้นออกมา นอกจากความหมายเดิมของคำย่อเดิม มักนิยมใช้ในชื่อของคำที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในทาง คอมพิวเตอร์ เพื่อล้อเลียนชื่อ หรือข้อความของกลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่น

  • GNU (กนู) — GNU's Not Unix! (กนูไม่ใช่ยูนิกซ์)
  • LAME (เลม) — LAME Ain't an MP3 Encoder (เลมไม่ใช่ตัวเข้ารหัส MP3)
  • MINC (ภาษามิงค์) — MINC — MINC Is Not C (มิงค์ไม่ใช่ภาษาซี)
  • PHP (ภาษาพีเอชพี) — PHP: Hypertext Preprocessor เริ่มต้นจากคำว่า Personal Home Page tools (เครื่องมือสำหรับพัฒนาโฮมเพจส่วนตัว)
  • Pine (โปรแกรมอีเมลไพน์) — Pine is not Elm (ไพน์ไม่ใช่เอล์ม ; เอล์มคือโปรแกรมอีเมลอีกตัวหนึ่ง และทั้ง ไพน์ และ เอล์ม ต่างก็เป็นชื่อไม้ยืนต้น)
  • Wine (โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมระบบวินโดวส์บนลินุกซ์) - Wine Is Not Emulator (ไวน์ไม่ใช่อีมูเลเตอร์)