คาร์บอนไดออกไซด์สมมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คาร์บอนไดออกไซด์สมมูล (อังกฤษ: carbon dioxide equivalent; ย่อ: CDE) และเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (อังกฤษ: equivalent carbon dioxide; CO2e(q)) เป็นการวัดสองอย่างที่ต่างกันแต่สัมพันธ์กันสำหรับใช้อธิบายว่าแก๊สเรือนกระจกชนิดและปริมาณหนึ่ง ๆ มีผลต่อภาวะโลกร้อนมากน้อยเท่าใด โดยใช้ปริมาณหรือความเข้มข้นสมมูลเชิงฟังก์ชันกับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นค่าอ้างอิง