คะแนนเสียงข้างมาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คะแนนเสียงข้างมาก (อังกฤษ: majority) หรือ (อังกฤษ: simple majority) ประกอบด้วยสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด เปรียบได้กับคะแนนเสียงที่เหนือกว่า (plurality) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ใหญ่กว่ากลุ่มย่อยอื่นที่พิจารณาทั้งหมด คือ คะแนนเสียงที่เหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคะแนนเสียงข้างมาก เพราะสมาชิกของคะแนนเสียงที่เหนือกว่าอาจประกอบด้วยสมาชิกน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

คะแนนเสียงข้างมากอาจเรียกเป็นคะแนนเสียงข้างมากปรกติ ซึ่งต่างจากฝ่ายข้างมากประเภทอื่น เช่น คะแนนเสียงข้างมากทั้งหมด (overall majority) ในระบบรัฐสภา ซึ่งคือ ผลต่างของสมาชิกสภานิติบัญญัติระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน[1] คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [2][3]และคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (supermajority) ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากที่ใหญ่กว่าคะแนนเสียงข้างมากปรกติ


อ้างอิง[แก้]

  1. "Overall Majority". Longman Dictionary of Contemporary English. Longmans. สืบค้นเมื่อ 2009-04-26.
  2. "Definition of absolute majority noun from Cambridge Dictionary Online".
  3. "Simple majority".