คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI:COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION)คือการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้นำเสนอ ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้

คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดังนี้[แก้]

  • ควรมีเนื้อหาสาระสำคัญและคอบคุม Information
  • ควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล Individualized
  • ควรมีการโต้ตอบกับผู้ใช้กับบทเรียนได้ Interactive
  • ควรมีผลตอบกลับโดยทันที Immediate Feedback

อ้างอิง[แก้]