ข้ามไปเนื้อหา

ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม (อังกฤษ: group cohesiveness) คือความสามัคคีที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มทางสังคมเชื่อมโยงและรู้สึกผูกพันกับสมาชิกคนอื่น ๆ หรือสมาชิกทุกคนในกลุ่ม[1] ถึงแม้ว่าความเป็นปึกแผ่นของคนในกลุ่มจะเป็นกระบวนการที่มีหลายแง่มุม แต่ก็สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 อย่างหลัก ๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ของงาน เอกภาพตามที่รับรู้ และอารมณ์[2] โดยสมาชิกของกลุ่มที่มีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นมักจะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ และอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. Manca, Anna Rita (2014). "Social Cohesion". Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research: 6026–6028. doi:10.1007/978-94-007-0753-5_2739.
  2. Forsyth, D.R. (2010). "Components of cohesion". Group Dynamics, 5th Edition. Wadsworth: Cengage Learning. pp. 118–122.
  3. Dyaram, Lata & T.J. Kamalanabhan (2005). "Unearthed: The Other Side of Group Cohesiveness" (PDF). J. Soc. Sci. 10 (3): 185–190.