ความเชื่ออำนาจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเชื่ออํานาจ (อังกฤษ: Locus of control) เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Julian Rotter โดยกล่าวถึงสภาวะที่บุคคลเชื่อในอำนาจของตนในการควบคุมเหตุการณ์หรือผลที่ตามมาใดๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น ความเชื่ออํานาจในตน (Internal locus of control) และความเชื่ออํานาจนอกตน (External locus of control)[1] ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในเชิงเศรฐศาสตร์ที่เชื่อว่าบุคคลล้วนมีเหตุผลในการกระทำใดๆ [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. พันธุมนาวิน, ดุจเดือน (2006). "ความเชื่ออํานาจในตน : การวัด ความสําคัญ และการเปลี่ยนแปลง". วารสารพัฒนาสังคม. 8 (2): 107–142. {{cite journal}}: |display-authors=1 ไม่ถูกต้อง (help)
  2. Putthiwanit, C. (2015). "Demanding Culture: A Study of Excessive Competition and Innovation and Managerial Implications for Multinational Enterprises". EIRP Proceedings. 10: 625–631. {{cite journal}}: |display-authors=1 ไม่ถูกต้อง (help)