ความเครียด (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเครียด อาจหมายถึง

  • ความเครียด (ชีววิทยา) การที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถตอบสนองอย่างพอเหมาะต่อความต้องการทางกายหรือจิต
  • ความเครียด (กลศาสตร์) การวัดการเปลี่ยนรูปของวัตถุที่เกิดจากแรงภายนอกมากระทำ โดยแสดงการกระจัดสัมพัทธ์ระหว่างอนุภาคในวัตถุ