ความอดทนรอคอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความอดทนรอคอย[1] (Delayed Gratification) คือความสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งล่อใจในปัจจุบันเพื่อรางวัลในอนาคต งานวิจัยหลายชิ้นกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างความอดทนรอคอยกับผลลัพธ์ด้านบวกหลายอย่างเช่น ความสำเร็จทางการศึกษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสามารถทางสังคม นายวอลเทอร์ มิสเชล ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับความอดทนรอคอย โดยได้ใช้การทดลองมาร์ชแมลโลว์สแตนฟอร์ด (Stanford marshmallow experiment) ทำให้ได้เห็นถึงผลในระยะยาวของความสามารถในการอดทนรอคอย

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.thairath.co.th/content/318249 การสอนให้มีความอดทนรอคอยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์