ข้ามไปเนื้อหา

ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ (อังกฤษ: Maxwell's relations) คือระบบสมการในวิชาอุณหพลศาสตร์

สมการความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ที่ใช้กันทั่วๆไปสามารถเขียนได้ว่า

โดยที่

- พลังงานภายใน
- เอ็นทัลปี
- พลังงานอิสระของเฮ็มโฮลซ์
- พลังงานอิสระของกิบบ์
- ความดัน
- เอ็นโทรปี
- อุณหภูมิ
- ปริมาตร