ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ (อังกฤษ: Maxwell's relations) คือระบบสมการในวิชาอุณหพลศาสตร์

สมการความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ที่ใช้กันทั่วๆไปสามารถเขียนได้ว่า


\left (\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = 
-\left (\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \qquad= 
\frac{\partial^2 U }{\partial S \partial V}

\left (\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = 
+\left (\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \qquad= 
\frac{\partial^2 H }{\partial S \partial P}

+\left (\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 
\left (\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \qquad= -
\frac{\partial^2 A }{\partial T \partial V}

-\left (\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = 
\left (\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \qquad= 
\frac{\partial^2 G }{\partial T \partial P}

โดยที่

U (S,V) \, - พลังงานภายใน
H (S,P) \, - เอ็นทัลปี
A (T,V) \, - พลังงานอิสระของเฮ็มโฮลซ์
G (T,P) \, - พลังงานอิสระของกิบบ์
P\, - ความดัน
S\, - เอ็นโทรปี
T\, - อุณหภูมิ
V\, - ปริมาตร