ความชื้นสัมพัทธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
hygrometer ไว้วัดความชื้นในอากาศ

ความชื้นสัมพัทธ์ (อังกฤษ: Relative Humidity - rH) เป็นหน่วยวัดหนึ่งที่นิยมใช้วัดระดับความชื้นในอากาศ[1] มีนิยามคือ อัตราส่วนโดยมวลของไอน้ำในอากาศในขณะหนึ่ง(ที่อุณหภูมิหนึ่ง) ต่อ ไอน้ำสูงสุดที่อากาศ (ที่อุณหภูมินั้น) สามารถแบกรับไว้ได้

อ้างอิง[แก้]

ในการรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นอกจากจะรายงานอุณหภูมิและสภาพอากาศว่าฝนจะตกหรืออากาศจะแจ่มใสแล้ว  ยังรายงานเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) ด้วย ความชื้นสัมพัทธ์ คืออะไร

      ระดับความแห้งและความชื้นของอากาศเรียกว่า ความชื้น (humidity) ค่าความชื้นมี 2 แบบ  คือ ค่าความชื้นสัมบูรณ์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์

      มวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเรียกว่า ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) มีหน่วยเป็นมวลของไอน้ำต่อปริมาตรอากาศ (g/m3) ซึ่งก็คือความหนาแน่นของไอน้ำ (vapour density) ในอากาศขณะนั้น

      ถ้าแขวนเสื้อเปียกตัวหนึ่งไว้ในที่ไม่มีลมพัด เสื้อจะแห้งเร็วหรือไม่นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณไอน้ำในอากาศแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเวลานั้นด้วย  ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูง น้ำในเสื้อจะระเหยเร็ว จนกระทั่งความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศมาถึงจุดหนึ่ง ซึ่งทำให้ปริมาณไอน้ำในอากาศที่ถูกเสื้อดูดกลับไปเท่ากับปริมาณน้ำในเสื้อที่ออกมาในอากาศ นั่นคือ ไอน้ำที่ออกและเข้ามาถึงภาวะสมดุลไดนามิก (dynamic equilibrium) ในเวลานั้นปริมาณในอากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเรียกว่า ความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำในอุณหภูมิขณะนั้น (saturated vapour density) ดังนั้น ถ้าหากแขวนเสื้อเปียกไว้ในบริเวณที่มีความหนาแน่นของไอน้ำถึงจุดอิ่มตัวแล้ว เสื้อจะไม่แห้ง ถึงปริมาณไอน้ำจะเท่ากัน หากอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นของอากาศจะต่ำลง ในทางกลับกันหากอุณหภูมิต่ำลงความชื้นของอากาศจะสูงขึ้น

      จากข้อความข้างบน ทำให้เราทราบว่า ในวันหนึ่ง ๆ อากาศจะชื้นหรือแห้งไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไอน้ำที่แท้จริงในขณะนั้นเท่านั้นยังขึ้นอยู่กับความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำ ณ อุณหภูมิขณะนั้นด้วย หากความหนาแน่นที่แท้จริงของไอน้ำต่ำกว่าความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำค่อนข้างมาก น้ำจะระเหยอย่างรวดเร็ว ซึ่งเท่ากับว่าเวลานั้นอากาศแห้ง  ในทางกลับกันหากความหนาแน่นที่แท้จริงของไอน้ำใกล้เคียงกับความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำ น้ำจะระเหยได้ยาก ซึ่งเท่ากับว่าเวลานั้นอากาศชื้น

  ค่าความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำ ณ อุณหภูมิขณะนั้นเรียกว่า  ความชื้นสัมพัทธ์  นั่นคือ

ความชื้นสัมพัทธ์ = (ความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ x 100%)/ความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำ ณ อุณหภูมิเดียวกัน

      ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือ 100% ณ ความชื้นสัมพัทธ์นี้ น้ำในวัตถุจะไม่ระเหยออกมาอีก ในช่วงฤดูร้อนความชื้นสัมพัทธ์จะสูงถึง 90% ในขณะที่ฤดูหนาวอาจลดต่ำลงกว่า 40 % ความชื้นสัมพัทธ์ที่พอเหมาะอยู่ราว 60-70 % หากสูงกว่านี้เราจะรู้สึกว่าอากาศชื้นและอบอ้าว เหงื่อแห้งช้า แต่ถ้าต่ำกว่านี้เราจะรู้สึกว่าผิวแตกแห้ง คัน และไม่สบายตัว 

      ในฤดูร้อนเครื่องปรับอากาศไม่เพียงแต่ทำให้อุณหภูมิห้องลดลงเท่านั้น ยังทำให้ความหนาแน่นของไอน้ำในห้องลดลงด้วย (น้ำที่ถูกดึงออกมาจะกลายเป็นหยดน้ำออกด้านนอก) เพราะไม่เช่นนั้นความชื้นสัมพัทธ์จะสูงขึ้นทำให้ไม่สบายตัว ในฤดูหนาว หากใช้เครื่องทำความร้อน ควรต้มน้ำด้วยเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ เพราะไม่เช่นนั้นความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำเกินไปทำให้ผิวหนังแห้งแตก

 ? คิดสักนิด

      เราสามารถแสดงค่าปริมาณไอน้ำในอากาศได้อย่างไร ปริมาณนี้เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ รายงานอากาศแจ้งว่าความชื้นเท่ากับ 60% หมายความว่าอย่างไร


ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ของเรืองชัย-รำพรรณ รักศรีอักษร เรียบเรียง ดร. ประมวล ศิริผันแก้ว บรรณาธิการ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ