ควอนไทล์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางสถิติศาสตร์ และความน่าจะเป็น ควอนไทล์ (อังกฤษ: quantile) คือจุดตัดแบ่งพิสัยของการแจกแจงความน่าจะเป็นเป็นช่วงติดต่อกันที่มีโอกาสเท่า ๆ กัน หรือการแบ่งการสังเกตในตัวอย่างในทางเดียวกัน จะมีมีจำนวนควอนไทล์น้อยกว่าจำนวนกลุ่มที่เกิดขึ้นอยู่ 1 เสมอ ควอนไทล์ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ จะมีชื่อเรียก เช่น ควอไทล์ (4 ส่าน) เดไซล์ (10 ส่วน) และ เปอร์เซนไทล์ (100 ส่วน) โดยกลุ่มที่เกิดขึ้นเรียกว่า 2 ส่วน, 3 ส่วน, 4 ส่วน, ฯลฯ แม้ว่าบางครั้งเราจะใช้ควอนไมล์สำหรับกลุ่มที่สร้างขึ้นมากว่าจะใช้กับจุดตัด

q ควอนไทล์ คือค่าที่แบ่งกั้นเซตจำกัดเป็นเซตย่อย q เซตที่มีขนาด(เกือบ)เท่ากัน

ควอนไทล์พิเศษ[แก้]

บาง q คอนไทล์มีชื่อเฉพาะเช่น:

 • 2 ควอนไทล์เรียกว่า มัธยฐาน
 • 3 ควอนไทล์เรียกว่า เทอร์ไทล์ หรือ เทอร์ไซล์
 • 4 ควอนไทล์เรียกว่า ควอร์ไทล์
 • 5 ควอนไทล์เรียกว่า ควินไทล์
 • 6 ควอนไทล์เรียกว่า เซกไทล์
 • 7 ควอนไทล์เรียกว่า เซปไทล์
 • 8 ควอนไทล์เรียกว่า ออกไทล์
 • 10 ควอนไทล์เรียกว่า เดไซล์
 • 12 ควอนไทล์เรียกว่า ดัวเดไซล์ หรือ โดเดไซล์
 • 16 ควอนไทล์เรียกว่า เฮกเดไซด์
 • 20 ควอนไทล์เรียกว่า เวนไทล์ วิจินไทล์ หรือ เดมิเดไซล์
 • 100 ควอนไทล์เรียกว่า เปอร์เซนไทล์
 • 1000 ควอนไทล์เรียกว่า เพอร์ไมล์ หรือ มิไลล์