คลื่นเสียงความถี่สูง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลื่นเสียงความถี่สูง (อังกฤษ: ultrasound) เป็นคลื่นความดันเสียงแกว่งกวัดซึ่งมีความถี่สูงกว่าขีดจำกัดบนของพิสัยการได้ยินของมนุษย์ ฉะนั้น ความเสียงความถี่สูงจึงมิได้แยกจากเสียง "ปกติ" (ที่มนุษย์ได้ยิน) ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ เพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเท่านั้น แม้ขีดจำกัดนี้แปรผันตามบุคคล แต่ในผู้ใหญ่หนุ่มสาวสุขภาพดี มีค่าประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงทำงานด้วยความถี่ตั้งแต่ 20 กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึงหลายกิกะเฮิรตซ์