ครัวเรือน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ครัวเรือน เป็นหน่วยที่อยู่อาศัยพื้นฐานซึ่งมีการผลิตและการบริโภคทางเศรษฐกิจ ซึ่งคำนี้อาจมีความหมายเดียวกับครอบครัวหรือไม่ก็ได้ ครัวเรือนเป็นหน่วยพื้นฐานของการวิเคราะห์ในหลายแบบจำลองสังคม เศรษฐศาสตร์จุลภาคและรัฐบาล คำนี้ หมายความถึง ปัจเจกบุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน

แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าสมาชิกของครัวเรือนเป็นครอบครัวในความหมายทางประเพณีหรือไม่ รัฐบาลและการถกนโยบายมักถือว่า ครัวเรือนและครอบครัวมีความหมายอย่างเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมตะวันตกที่ครอบครัวเดียวเป็นโครงสร้างครอบครัวที่พบมากที่สุด ในความเป็นจริง ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนกับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไป