ข้าวกข5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลักษณะข้าวพันธุ์กข5

ข้าวกข5 (อังกฤษ: RD5) เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พวงนาค 16 ของไทยกับพันธุ์ซิกาดิส ของอินโดนีเซีย ได้ผสมพันธุ์และคัดพันธุ์แบบสืบตระกูลที่สถานีทดลองข้าวบางเขน เมื่อปี พ.ศ. 2508 จนได้สายพันธุ์ BKN6517-9-2-2

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2508 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ได้ทำจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พวงนาค 16 ของไทยกับพันธุ์ซิกาดิส ของอินโดนีเซีย ได้ผสมพันธุ์และคัดพันธุ์แบบสืบตระกูล จนได้สายพันธุ์ BKN6517-9-2-2 และรับรองข้าวสายพันธุ์นี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2516

ลักษณะ[แก้]

เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 145 เซนติเมตร พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงเล็กน้อย เหมาะที่จะปลูกเป็นข้าวนาปี ถ้าปลูกตามฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวได้ปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้าปลูกในฤดูนาปรังหรือไม่ปลูกตามฤดูกาล อายุจะอยู่ระหว่าง 140-160 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเดือนที่ปลูก ลำต้นสีม่วง มีรวงยาว ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด ท้องไข่น้อย สามารถปลูกได้ในที่ลุ่ม น้ำลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร และจัดเป็นข้าวทนน้ำลึก (ไม่เกิน 1 เมตร)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]