ข้ารู้ว่าข้าไม่รู้สิ่งใดเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ข้ารู้ว่าข้าไม่รู้สิ่งใดเลย" (อังกฤษ: I know that I know nothing) เป็นคำพูดของโสกราตีสจากรายงานของเพลโต มีอีกชื่อว่า ปฏิทรรศน์ของโสกราตีส ซึ่งไม่มีใครบันทึกว่าโซกราตีสเคยพูดนอกจากเพลโต

ประโยคนี้ถูกเชื่อมหรือรวมในคำตอบจากคำถามที่โสกราตีส (รายงานจากซีโนโฟน) หรือเคราโฟน (รายงานจากเพลโต) ถามพีเธีย เทพยากรณ์แห่งเดลฟี ซึ่งเขาตอบในสิ่งที่มีคำตอบว่า "โสกราตีสคือผู้ที่ฉลาดที่สุด"[1]

ศัพทมูลวิทยา[แก้]

ประโยคดั้งเดิมมาจากภาษาละตินว่า ("ipse se nihil scire id unum sciat"),[2] ซึ่งน่าจะเป็นการถอดความจากข้อความภาษากรีกโบราณ บางครั้งก็กล่าวเป็น "scio me nihil scire" หรือ "scio me nescire"[3] ต่อมาประโยคนี้ถูกแปลย้อนกลับในภาษากรีกบริสุทธิ์ว่า "[ἓν οἶδα ὅτι] οὐδὲν οἶδα", [hèn oîda hóti] oudèn oîda[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. H. Bowden, Classical Athens and the Delphic Oracle: Divination and Democracy, Cambridge University Press, 2005, p. 82.
  2. "เขาเท่านั้นคิดว่าตนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขานั้นไม่รู้อะไรเลย"; กิแกโร, Academica, Book I, section 16.
  3. A variant is found in von Kues, De visione Dei, XIII, 146 (Werke, Walter de Gruyter, 1967, p. 312): "...et hoc scio solum, quia scio me nescire [sic]... [I know alone, that (or because) I know, that I do not know]."
  4. "All I know is that I know nothing -> Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα, Εν οίδα ότι ουδέν οίδα, ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ". www.translatum.gr.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]