ข้อกำหนดสำหรับการควบคุมสารอันตราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ข้อกำหนดสำหรับการควบคุมสารอันตราย (Restriction of Hazardous Substances Directive) คือมาตรฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ปลอดจากสารตะกั่ว หรืออย่างน้อยเพียง 0.1% เมื่อเทียบจากขนาดและน้ำหนักรวม