ขั้นตอนวิธีการค้นหา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขั้นตอนวิธีการสืบค้น (อังกฤษ: search algorithm) เป็นขั้นตอนวิธีสำหรับการค้นหารายการที่มีคุณสมบัติตามระบุจากรายการทั้งหมด รายการที่ต้องการอาจเก็บเป็นเอกเทศเช่น ระเบียน (records) ในฐานข้อมูล หรืออาจเป็นอิลีเมนต์ของพื้นที่การค้นหาที่นิยามโดยสูตรคณิตศาสตร์หรือกระบวนการ เช่นรากของสมการที่มีตัวแปรเป็นเลขจำนวนเต็ม หรือทั้งสองวิธีรวมกัน เช่น วงจรแฮมิโตเนียนของกราฟ เป็นต้น