การไปกลับเป็นประจำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชั่วโมงเร่งด่วนบนสถานีรถไฟฟ้าของญี่ปุ่น

การไปกลับเป็นประจำ คือ การเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังที่ทำงานหรือสถานศึกษาเป็นกิจวัตร โดยอาศัยยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถเมล์ จักรยานยนต์ และจักรยาน เป็นต้น เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ระบบขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีต