การได้เปรียบเชิงกล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวอย่างของการได้เปรียบเชิงกลคือการใช้รอก

การได้เปรียบเชิงกล (mechanical advantage) คืออัตราส่วนของผลคูณของแรงหรือทอร์กที่ใส่เข้าไปในงาน โดยเมื่อการได้เปรียบเชิงกลมีค่ามากกว่า 1 จะเป็นการผ่อนแรง การคำนวณ

สูตร W/E

W = แรงต้าน
E = แรงพยายาม

(M.A. ไม่มีหน่วย)
  • การได้เปรียบเชิงกล =1 (W=E) ไม่ผ่อนแรง แต่อำนวยความสะดวก
  • การได้เปรียบเชิงกล <1 (W<E) ไม่ผ่อนแรง เสียเปรียบเชิงกล
  • การได้เปรียบเชิงกล >1 (W>E) ผ่อนแรง ได้เปรียบเชิงกล

อ้างอิง[แก้]