การแพทย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
A skull showing evidence of trepanning

การแพทย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงวิชาแพทย์ที่ปฏิบัติกันมาก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรและการเขียน ทั้งนี้เนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่และแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นช่วงเวลาของการแพทย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงกินช่วงเวลาค่อนข้างกว้าง

ความรู้ของการแพทย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดอาศัยข้อมูลจากวัตถุโบราณหรือซากศพมนุษย์ รวมทั้งข้อมูลทางมานุษยวิทยา ชนเผ่าที่ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกหรือเผ่าที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเก่าได้รับการนำมาเป็นแหล่งศึกษาทางมานุษยวิทยาเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติวิชาแพทย์ทั้งแบบเก่าและแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน