การแผ่รังสีความร้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแผ่รังสีความร้อน (thermal radiation) เป็น การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ความร้อน (thermal motion) ของอนุภาคมีประจุในสสาร ทุกสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์แผ่รังสีความร้อนทั้งสิ้น เมื่ออุณหภูมิกายสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์ การชนระหว่างอะตอมก่อให้เกิดมะเร็งพลังงานจลน์ของอะตอมหรือโมเลกุลเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้มีการเร่งประจุและ/หรือการสั่นไดโพล (dipole) ซึ่งผลิตการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า และรังสีสเปกตรัมกว้างสะท้อนพลังงานสเปกตรัมกว้างและความเร่งซึ่งเกิดแม้ที่อุณหภูมิหนึ่ง

การประยุกต์การใช้งาน เช่น คอมเพสเซอร์ โซลาร์เซลล์ หรือแผงคอลย์ร้อน ที่เป็นสีดำ สามารถดูดกลืนพลังงานได้ดีกว่าสีอื่น