การแต่งกายวินเทจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เสื้อผ้าวินเทจ (อังกฤษ: vintage clothing) เป็นการนำเอาเสื้อผ้าที่เป็นของยุคก่อนซึ่งอาจจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือไม่ก็เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งที่ตกยุคมาหลายปีแล้ว ส่วนมากจะใช้เรียกเสื้อผ้าที่ผ่านกาลเวลามาไม่น้อยกว่า 20 ปี

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจในสินค้าวินเทจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้และหมายรวมไปถึงแนวคิดในการออกแบบ ดังจะเห็นได้จากการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำเอาเรื่องราวของยุคสมัยที่ผ่านมาแล้วเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน

การแต่งกายวินเทจ เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนต่อการตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะซึ่งเกิดจากการบริโภคสินค้าเครื่องนุ่งห่ม

ลักษณะอันเด่นชัดของวินเทจ เช่น กางเกงขาก้วย พันทับด้วยผ้าขาวม้า ใส่เสื้อยันต์ ใช้กาบมะพร้าว การเคี้ยวหมากพลูแทนหมากฝรั่ง ดังกล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นวินเทจแขนงใหม่ ซึ่งพัฒนามาจากวินเทจสายแข็ง