การแจกแจงเรขาคณิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแจกแจงเรขาคณิต (geometric distribution) เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่ง ถ้าให้ เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลองแบบแบร์นุลลีซ้ำ ๆ กัน โดยที่แต่ละครั้งเป็นอิสระกัน จนกว่าจะได้ความสำเร็จเป็นครั้งแรก โดย คือความน่าจะเป็นที่ได้รับความสำเร็จ จะมีการแจกแจงแบบเรขาคณิต โดยมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นดังนี้

และมีค่าคาดหมายและความแปรปรวนดังนี้

การแจกแจงแบบเรขาคณิต เป็นการแจกแจงแบบพิเศษของการแจกแจงทวินามเชิงลบที่