ข้ามไปเนื้อหา

การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง หรือ การเขียนโปรแกรมเชิงอิมพาราทีฟ (imperative programming) คือ กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม (programming paradigm) ที่ใช้สเตตเมนต์ (statements หรือ คำสั่ง) ในการเปลี่ยนสถานะ (state) ของโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งนั้นมีความคล้ายคลึงกับการพูดออกคำสั่ง (imperative mood) ในภาษาธรรมชาติ (natural languages) ของมนุษย์ที่ใช้ในการออกคำสั่งระหว่างกัน โปรแกรมเชิงคำสั่งนั้นจะมีเซตคำสั่ง (commands) สำหรับคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่งนั้น ๆ การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งจะโฟกัสในการอธิบายว่า "โปรแกรมทำงานอย่างไร"

การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง ตรงข้ามกับ การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ (declarative programming / การเขียนโปรแกรมเชิงดีคลาราทีฟ) ซึ่งโฟกัสที่ผลลัพท์ของโปรแกรม เน้นว่า "ผลลัพทคืออะไร" โดยไม่ได้เน้นวิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการแก้ปัญหา ไม่ระบุรายละเอียดลำดับขั้นตอนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง