การหาเส้นทางวิกฤต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เพิร์ตชาร์ตที่มี 6 กิจกรรม โดยในโครงการนี้มีกิจการที่วิกฤตได้สูงคือเส้นทาง B,C และ A,D,F

การหาเส้นทางวิกฤต (อังกฤษ: critical path method, CPM หรือ critical path analysis) เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารโครงการ โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกงานออกเป็นหลายส่วน และพิจารณาระยะเวลาในการดำเนินงาน งานย่อยที่มีระยะเวลาดำเนินงานที่ส่งผลรวมถึงระยะเวลาของโครงการทั้งหมด จะถือว่าเป็นงานบนเส้นทางวิกฤต ซึ่งเป็นงานที่ต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ

ซีพีเอ็มเริ่มพัฒนาโดยบริษัทดูปองต์ในการบริหารการก่อสร้าง โดยในปัจจุบันมีการใช้กันทั่วในโครงการทั่วไปไม่เพียงต่องานก่อสร้าง

งานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตจะมีลักษณะเป็นงานที่ไม่สามารถล่าช้าได้ เพราะจะส่งผลให้เกิดการล่าช้าทั้งโครงการ ถ้างานใดงานหนึ่งในนั้นช้าไป

อ้างอิง[แก้]

  • Project Management Institute (2003). A Guide To The Project Management Body Of Knowledge (3rd ed.). Project Management Institute. ISBN 1-930699-45-X.