การสร้างภาพทางการแพทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Medical imaging
การวินิจฉัยทางการแพทย์
A CT scan image showing a ruptured abdominal aortic aneurysm
ICD-10-PCSB
ICD-987-88
MeSH003952 D 003952
รหัส OPS-3013
เม็ดไลน์พลัส007451

การสร้างภาพทางการแพทย์ (อังกฤษ: medical imaging) เป็นกลุ่มของเทคนิกและกระบวนการในการสร้างภาพแทนอวัยวะภายในเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค และยังรวมไปถึงการสร้างภาพแทนเพื่อแสดงการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลของโครงสร้างปกติและการทำหน้าที่อย่างปกติของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้อีกด้วย ในขณะที่การถ่ายภาพอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่ถูกตัดออกมาอาจใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่กระบวนการเช่นว่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพยาธิวิทยา ไม่ถือเป็นการสร้างภาพทางการแพทย์

การรักษาความเป็นส่วนตัว[แก้]

โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่เกิดจากการสร้างภาพทางการแพทย์จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA) ที่กำหนดข้อจำกัดให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต[1]

อ้างอิง[แก้]