การวิเคราะห์แบบถัวเฉลี่ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์แบบถัวเฉลี่ยเป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีที่พิจารณาการดำเนินการทั้งหมดของขั้นตอนวิธี แล้วเฉลี่ยเวลามาที่การดำเนินการในแต่ละครั้ง การที่ต้องวิเคราะห์เช่นนี้เนื่องจากอาจจะมีการดำเนินการบางรูปแบบที่เพียงบางครั้งใช้เวลามาก ในขณะที่การดำเนินการส่วนใหญ่กลับใช้เวลาน้อยมาก ดังนั้นหากจะวิเคราะห์การดำเนินการนี้ตามปกติซึ่งก็คือวิเคราะห์ในกรณีเลวร้ายสุดทุกครั้ง อาจทำให้เวลารวมของขั้นตอนวิธีใช้เวลามาก ในขณะที่ความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้น การวิเคราะห์แบบถัวเฉลี่ยจึงสะท้อนถึงเวลาในขั้นตอนวิธีที่แท้จริง[1][2]

ประวัติ[แก้]

วิธีการ[แก้]

การใช้โดยทั่วไป[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Rebecca Fiebrink (2007), Amortized Analysis Explained, สืบค้นเมื่อ 2011-05-03 
  2. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล, การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม, พิมพ์ครั้งที่ 4