การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (อังกฤษ: Hazard Analysis and Critical Control Point) หรือ (ชื่อย่อ: HACCP) คือ ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย จากอันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม[1]

หลักการของการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต[แก้]

หลักการของการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต[2] ประกอบด้วยหลักการ 7 หลักการ ดังนี้

  1. ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย
  2. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  3. กำหนดจุดวิกฤต
  4. กำหนดระบบเพื่อติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  5. กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  6. กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP
  7. กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้

อ้างอิง[แก้]