การล่าเหยื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมีขาวกินแมวน้ำเคราที่ล่ามาเป็นอาหาร

การล่าเหยื่อ (อังกฤษ: predation) เป็นอันตรกิริยาชีวภาพซึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นผู้ล่าเหยื่อ (predator) ฆ่าและกินสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นเหยื่อ (prey) เป็นอาหาร ซึ่งแตกต่างจากการกินซากของเหยื่อที่ตายแล้ว โดยการล่าเหยื่อนั้นผู้ล่าเหยื่อจะเป็นฝ่ายหาเหยื่อและโจมตีโดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น การมองเห็น การดมกลิ่น การได้ยิน ฯลฯ จากนั้นจะนำส่วนที่กินไม่ได้ออก เช่น เปลือก กระดูกสันหลัง ฯลฯ แล้วจึงกินซากที่ได้จากการล่าเหยื่อ ส่วนการกินซากนั้นสัตว์กินซากจะกินสิ่งมีชีวิตที่ตายจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การล่าเหยื่อ