การรื้อปรับระบบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การรื้อปรับระบบ (อังกฤษ: reengineering) ในการจัดการธุรกิจ หมายถึง การรื้อระบบการทำงานใหม่ทั้งหมด ทั้งกระบวนการธุรกิจแบบใหม่ แล้วนำสิ่งที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นการทำเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

ดูเพิ่ม[แก้]