การรักษาตามอาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การใช้ยาแก้ปวดลดไข้เป็นการรักษาตามอาการอย่างหนึ่ง

การรักษาตามอาการ (อังกฤษ: symptomatic/supportive treatment) เป็นการรักษาทางการแพทย์ใดๆ ที่มุ่งให้มีผลต่ออาการของโรค แต่ไม่ได้มุ่งให้มีผลต่อสาเหตุของโรค มีเป้าหมายเพื่อลดหรือบรรเทาอาการและอาการแสดงที่มีผลต่อความสุขสบายของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังอาจมีผลช่วยลดผลกระทบระยะยาวของโรคได้ด้วย ในบางโรค การรักษาตามอาการเป็นการรักษาแบบเดียวที่ทำได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ เป็นต้น