การมีภรรยาหลายคน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย, แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ถูกประกาศว่าผิดกฎหมาย
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติได้ถูกประกาศว่าผิดกฎหมาย
  ไม่ทราบสถานะทางกฎหมาย
  • ในประเทศเอริเทรีย, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, และศรีลังกา การมีภรรยาหลายคนนั้นถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
  • ในประเทศไนจีเรียและแอฟริกาใต้, การสมรสภรรยาหลายคนภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีและสำหรับชาวมุสลิมได้รับการยอมรับอย่างถูกกฎหมาย
  • ในประเทศมอริเชียส, สมาคมการมีภรรยาหลายคนนั้นไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมาย. อย่างไรก็ตาม, ชายชาวมุสลิมหลายคน, ได้"แต่งงาน"กับผู้หญิงไม่เกินสี่คน, แต่พวกเขาไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายของภรรยา

การมีภรรยาหลายคน (Polygyny-(/pəˈlɪɪn/; from Neoclassical Greek πολυγυνία from πολύ- poly- "หลายคน", และ γυνή gyne "ผู้หญิง" หรือ "ภรรยา"[1])) เป็นรูปแบบที่ได้พบมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของการมีคู่ครองหลายคนในเวลาเดียวกัน(Polygamy) นำมาซึ่งการแต่งงานของผู้ชายกับผู้หญิงหลายคน ประเทศส่วนใหญ่ที่ได้อนุญาตให้มีการสมรสคู่ครองหลายคนในเวลาเดียวกันคือ ประเทศรัฐอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการมีภรรยาหลายคนเป็นรูปแบบเดียวที่ได้รับการยอมรับ (ส่วนการมีสามีหลายคน (Polyandry) เป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้หญิงที่มีสามีตั้งแต่สองคนขึ้นไป)

ในบางประเทศที่การมีภรรยาหลายคนนั้นผิดกฎหมาย และบางครั้งแม้ในทางกฎหมาย ที่บางครั้งก็ได้เป็นที่รู้กันว่าผู้ชายที่มีอนุภรรยาหนึ่งคนหรือสองคนขึ้นไป ซึ่งพวกเขาไม่ได้แต่งงาน สถานะของอนุภรรยานั้นไม่ได้เป็นภรรยาที่แท้จริง และเด็กๆที่เกิดจากความสัมพันธ์ดังกล่าวและบางครั้งก็ยังถือว่าผิดกฎหมายและอาจจะมีผลเสียทางกฎหมาย

อ้างอิง[แก้]

  1. A Greek–English Lexicon, Liddell & Scott, s.v. γυνή